hračky

Druh:Faktúra
Číslo: 20156038
Predmet (popis dokumentu):hračky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:MALUNET, s.r.o
Adresa dodávateľa:Nádražní 414, 742 72 Mořkov
IČO dodávateľa:27858162
Cena: 214,56 Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.05.2015
Zverejnené dňa:02.06.2015
Poznamka: