antivirus

Druh:Faktúra
Číslo: 201524516
Predmet (popis dokumentu):antivirus
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Eset spol s.r.o
Adresa dodávateľa:Pionierska 9/A, 831 02 Bratislava
IČO dodávateľa:31333532
Cena: 55,37 Eur s DPH
Dokument zo dňa:26.05.2015
Zverejnené dňa:02.06.2015
Poznamka: