odborná prehliadka

Druh:Faktúra
Číslo: 0531052015
Predmet (popis dokumentu):odborná prehliadka
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Dušan Slaninka
Adresa dodávateľa:Družstevná 216/54, Harichovce
IČO dodávateľa:10756744
Cena: 29,35 Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.05.2015
Zverejnené dňa:02.06.2015
Poznamka: