Zber a spracovanie elektroodpadu

Druh:Zmluva
Číslo:6/2015
Predmet (popis dokumentu):Zber a spracovanie elektroodpadu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:H+EKO, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa:Spišské nám. 3, 040 12 Košice
IČO dodávateľa:31688985
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:01.06.2015
Zverejnené dňa:09.06.2015
Poznamka: