O poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu

Druh:Zmluva
Číslo:108020 08U01
Predmet (popis dokumentu):O poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Environmentálny fond
Adresa dodávateľa:Martinská 49, 821 05 Bratislava
IČO dodávateľa:30796491
Cena:100 000,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:19.06.2015
Zverejnené dňa:01.07.2015
Poznamka: