likvidácia odpadu-žumpa

Druh:Faktúra
Číslo: 20152086
Predmet (popis dokumentu):likvidácia odpadu-žumpa
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Poľnohospodárske družstvo
Adresa dodávateľa:, 05311 Smižany
IČO dodávateľa:1
Cena: 48,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:08.06.2015
Zverejnené dňa:01.07.2015
Poznamka: