O poskytnutí verejných služieb

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):O poskytnutí verejných služieb
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa:Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa:35763469
Cena:19.99,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.07.2015
Zverejnené dňa:31.07.2015
Poznamka: