Zmluva o dielo

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Zmluva o dielo
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. Katarína Šomšáková
Adresa dodávateľa:Bernolákova 19, 040 11 Košice
IČO dodávateľa:37260839
Cena:960,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.07.2015
Zverejnené dňa:31.07.2015
Poznamka: