Dodatok č.1 - zber - biologicky rozložiteľný odpad

Druh:Zmluva
Číslo:1
Predmet (popis dokumentu):Dodatok č.1 - zber - biologicky rozložiteľný odpad
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Brantner Nova, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:31659641
Cena:24,- Eur/týžd. bez DPH
Dokument zo dňa:01.09.2015
Zverejnené dňa:04.09.2015
Poznamka: