záviny

Druh:Faktúra
Číslo: 20151462
Predmet (popis dokumentu):záviny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Pekáreň PD Čingov
Adresa dodávateľa:Tatranská 126, 05311 Smižany
IČO dodávateľa:36217263
Cena: 33,66 Eur s DPH
Dokument zo dňa:17.08.2015
Zverejnené dňa:02.09.2015
Poznamka: