laminátor

Druh:Faktúra
Číslo: 150231
Predmet (popis dokumentu):laminátor
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Cunik Ladislav
Adresa dodávateľa:Letná 65, 05201 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:10761691
Cena: 148,20 Eur s DPH
Dokument zo dňa:17.08.2015
Zverejnené dňa:02.09.2015
Poznamka: