inštalačný materiál

Druh:Faktúra
Číslo: 1162015131
Predmet (popis dokumentu):inštalačný materiál
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Peter Majerčík - Inštalačn
Adresa dodávateľa:Sládkovičova 7, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:34574131
Cena: 222,39 Eur s DPH
Dokument zo dňa:24.08.2015
Zverejnené dňa:02.09.2015
Poznamka: