vyúčtovanie zmluvy

Druh:Faktúra
Číslo: 2152210505
Predmet (popis dokumentu):vyúčtovanie zmluvy
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:KONICA MINOLTA
Adresa dodávateľa:Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava
IČO dodávateľa:31338551
Cena: 0,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:31.08.2015
Zverejnené dňa:02.09.2015
Poznamka: