Kúpa pozemkov

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Kúpa pozemkov
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Lívia Lesňáková , Ján Lisoň
Adresa dodávateľa:Jána Francisciho 1773/42, 054 01 Levoča, 05323 Rudňany 327
IČO dodávateľa:
Cena:12000,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:24.09.2015
Zverejnené dňa:25.09.2015
Poznamka: