kosačka benz. + lanko

Druh:Faktúra
Číslo: 150902
Predmet (popis dokumentu):kosačka benz. + lanko
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Agro-Spiš s.r.o
Adresa dodávateľa:Mlynská 2, 05311 Smižany
IČO dodávateľa:31727531
Cena: 318,80 Eur s DPH
Dokument zo dňa:09.09.2015
Zverejnené dňa:02.10.2015
Poznamka: