Vypracovanie svetelno-technickej štúdie

Druh:Zmluva
Číslo:STŠ - 19/2015
Predmet (popis dokumentu):Vypracovanie svetelno-technickej štúdie
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:GALEN, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Komenského 90, 919 04 Smolenice
IČO dodávateľa:36259039
Cena:1200,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:02.09.2015
Zverejnené dňa:16.10.2015
Poznamka: