Centrum voľného času Adam - Dodatok č.2

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Centrum voľného času Adam - Dodatok č.2
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Centrum voľného času Adam
Adresa dodávateľa:Levočská ul. 14, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:00188000
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:22.10.2015
Zverejnené dňa:23.10.2015
Poznamka: