Dodatok č.1 - CVČ

Druh:Zmluva
Číslo:
Predmet (popis dokumentu):Dodatok č.1 - CVČ
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Základná škola, Z.Nejedlého2, Spišská Nová Ves
Adresa dodávateľa: Z.Nejedlého2, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:35546069
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:23.10.2015
Zverejnené dňa:29.10.2015
Poznamka: