mlieko a mliečne výrobky

Druh:Objednávka
Číslo:20157141
Predmet (popis dokumentu):mlieko a mliečne výrobky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Tatranská mliekareň a.s.
Adresa dodávateľa:Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa:31654363
Cena: 44,81 Eur s DPH
Dokument zo dňa:04.09.2015
Zverejnené dňa:02.10.2015
Poznamka: