mäso a mäspvé výrobky

Druh:Objednávka
Číslo:20157154
Predmet (popis dokumentu):mäso a mäspvé výrobky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Roman Kováč
Adresa dodávateľa:J.Wolkera 2146/19, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:41320981
Cena: 41,36 Eur s DPH
Dokument zo dňa:25.09.2015
Zverejnené dňa:02.10.2015
Poznamka: