pokladka HDPE

Druh:Objednávka
Číslo:20150005
Predmet (popis dokumentu):pokladka HDPE
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:TEXNET s r.o.
Adresa dodávateľa:Osloboditeľov 50, 053 14 Spišský Štrvrtok
IČO dodávateľa:36604372
Cena: 1176,29 Eur s DPH
Dokument zo dňa:09.09.2015
Zverejnené dňa:02.10.2015
Poznamka: