školské potreby

Druh:Faktúra
Číslo: 110
Predmet (popis dokumentu):školské potreby
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:DOMINO a.s.
Adresa dodávateľa:Spišská Nová Ves, 05201 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:594644
Cena: 345,04 Eur s DPH
Dokument zo dňa:12.10.2015
Zverejnené dňa:03.11.2015
Poznamka: