vytýčenie potrubia

Druh:Faktúra
Číslo: 21151050
Predmet (popis dokumentu):vytýčenie potrubia
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Podtatranská vodárenská
Adresa dodávateľa:Hraničná 662/17, 05889 Poprad
IČO dodávateľa:36500968
Cena: 76,01 Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.10.2015
Zverejnené dňa:03.11.2015
Poznamka: