wc kombi + príslušenstvo

Druh:Objednávka
Číslo:20150003
Predmet (popis dokumentu):wc kombi + príslušenstvo
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Peter Majerík - Inštalačný materiál
Adresa dodávateľa:Sládkovičova 7, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:34574131
Cena: Eur s DPH
Dokument zo dňa:16.07.2015
Zverejnené dňa:03.08.2015
Poznamka: