Centrum voľného času

Druh:Zmluva
Číslo:Dodatok č.1
Predmet (popis dokumentu):Centrum voľného času
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing.O.Kožuchu 11, Spišská Nová Ves
Adresa dodávateľa:Ing.O.Kožuchu 11, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:35546077
Cena:0,- Eur s DPH
Dokument zo dňa:29.10.2015
Zverejnené dňa:02.12.2015
Poznamka: