Prenájom nehnuteľností

Druh:Zmluva
Číslo:30201/ZoN-413/2015/Iliašovce/0
Predmet (popis dokumentu):Prenájom nehnuteľností
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa:Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava
IČO dodávateľa:
Cena:35134,69- Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.10.2015
Zverejnené dňa:02.12.2015
Poznamka: