vytýčenie kábelových vedení

Druh:Faktúra
Číslo: 7111522687
Predmet (popis dokumentu):vytýčenie kábelových vedení
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Východoslovenská distribuč
Adresa dodávateľa:Mlynská 31, 04291 Košice
IČO dodávateľa:36599361
Cena: 117,16 Eur s DPH
Dokument zo dňa:02.11.2015
Zverejnené dňa:02.12.2015
Poznamka: