cestoviny

Druh:Faktúra
Číslo: 201540
Predmet (popis dokumentu):cestoviny
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:KOMAD s r.o. Spišská Nová
Adresa dodávateľa:, 053 11 Iliašovce 28
IČO dodávateľa:31674691
Cena: 35,42 Eur s DPH
Dokument zo dňa:27.11.2015
Zverejnené dňa:02.12.2015
Poznamka: