vianočné ozdoby

Druh:Faktúra
Číslo: 1061500579
Predmet (popis dokumentu):vianočné ozdoby
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:KONEX Elektro s.r.o
Adresa dodávateľa:Rastislavova 7, 040 01 Košice
IČO dodávateľa:31680589
Cena: 147,62 Eur s DPH
Dokument zo dňa:03.12.2015
Zverejnené dňa:04.01.2016
Poznamka: