posypový materiál

Druh:Faktúra
Číslo: 81500976
Predmet (popis dokumentu):posypový materiál
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:XINTEX Slovakia, s.r.o.
Adresa dodávateľa:Budovateľská 63, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa:36459046
Cena: 307,20 Eur s DPH
Dokument zo dňa:03.12.2015
Zverejnené dňa:04.01.2016
Poznamka: