spracovanie Programu rozvoja

Druh:Faktúra
Číslo: 2015011
Predmet (popis dokumentu):spracovanie Programu rozvoja
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Ing. Katarína Šomšáková
Adresa dodávateľa:Bernolákova 19, 040 11 Košice
IČO dodávateľa:907
Cena: 960,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:03.12.2015
Zverejnené dňa:04.01.2016
Poznamka: