montáž gar. brány

Druh:Faktúra
Číslo: 15101
Predmet (popis dokumentu):montáž gar. brány
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:HELEomo
Adresa dodávateľa:Kuzmányho 19, 060 01 Kežmarok
IČO dodávateľa:46836870
Cena: 232,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:08.12.2015
Zverejnené dňa:04.01.2016
Poznamka: