spojka

Druh:Faktúra
Číslo: 21532777
Predmet (popis dokumentu):spojka
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Jozef Ferko AV-EL mak.
Adresa dodávateľa:Stakčínska 752, 069 01 Snina
IČO dodávateľa:34290630
Cena: 12,34 Eur s DPH
Dokument zo dňa:10.12.2015
Zverejnené dňa:04.01.2016
Poznamka: