vyúčtovacia faktúra

Druh:Faktúra
Číslo: 2270031841
Predmet (popis dokumentu):vyúčtovacia faktúra
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:VSE
Adresa dodávateľa:Košice,
IČO dodávateľa:36211222
Cena: -181,16 Eur s DPH
Dokument zo dňa:14.12.2015
Zverejnené dňa:04.01.2016
Poznamka: