hudobné nástroje

Druh:Faktúra
Číslo: 10150036
Predmet (popis dokumentu):hudobné nástroje
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Michaela Valkoššáková JV-m
Adresa dodávateľa:Letná 80/73, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:47819804
Cena: 408,20 Eur s DPH
Dokument zo dňa:14.12.2015
Zverejnené dňa:04.01.2016
Poznamka: