bleskozvod-revízia

Druh:Faktúra
Číslo: 08122015
Predmet (popis dokumentu):bleskozvod-revízia
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Peter Darvaši
Adresa dodávateľa:Dubová 5, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:653
Cena: 396,68 Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.12.2015
Zverejnené dňa:04.01.2016
Poznamka: