podlaha MŠ

Druh:Faktúra
Číslo: 201515
Predmet (popis dokumentu):podlaha MŠ
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Peter Bečarík
Adresa dodávateľa:Zvonárska 127/12, 052 01 Spišské Tomášovce
IČO dodávateľa:414
Cena: 3056,77 Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.12.2015
Zverejnené dňa:04.01.2016
Poznamka: