materiál podľa cenovej ponuky

Druh:Faktúra
Číslo: 315001
Predmet (popis dokumentu):materiál podľa cenovej ponuky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:AXA Universal s.r.o
Adresa dodávateľa:Krčméryho 1/2339, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:793
Cena: 4700,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:28.12.2015
Zverejnené dňa:04.01.2016
Poznamka: