Poistná zmluva-poistenie majetku a poistenie zodpovednosti

Druh:Zmluva
Číslo:4419004666
Predmet (popis dokumentu):Poistná zmluva-poistenie majetku a poistenie zodpovednosti
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Komunálna poisťovňa, a.s.
Adresa dodávateľa:Štefániková 17, 811 05 Bratislava
IČO dodávateľa:
Cena:585,98 - Eur s DPH
Dokument zo dňa:11.02.2016
Zverejnené dňa:12.02.2016
Poznamka: