Odovzdanie a prevzatie objektu

Druh:Zmluva
Číslo:ZIO/0048/30800/0133/2016
Predmet (popis dokumentu):Odovzdanie a prevzatie objektu
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa:Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava
IČO dodávateľa:35919001
Cena:
Dokument zo dňa:16.02.2016
Zverejnené dňa:16.02.2016
Poznamka: