zákon o obecnom zriadení

Druh:Faktúra
Číslo: 915007314
Predmet (popis dokumentu):zákon o obecnom zriadení
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:IURA EDITION, spol. s.r.o
Adresa dodávateľa:Oravská 17, 821 09 Bratislava 2
IČO dodávateľa:31348262
Cena: 55,50 Eur s DPH
Dokument zo dňa:13.01.2016
Zverejnené dňa:02.02.2016
Poznamka: