osvedčenie o absolvovaní

Druh:Faktúra
Číslo: 1162200830
Predmet (popis dokumentu):osvedčenie o absolvovaní
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:ŠEVT, a.s.
Adresa dodávateľa:Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica
IČO dodávateľa:31331131
Cena: 8,60 Eur s DPH
Dokument zo dňa:20.01.2016
Zverejnené dňa:02.02.2016
Poznamka: