verejné obstarávanie VO

Druh:Faktúra
Číslo: 201601017
Predmet (popis dokumentu):verejné obstarávanie VO
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:LEDAS, s.r.o
Adresa dodávateľa:Trnavská 70, 821 02 Bratislava
IČO dodávateľa:35886609
Cena: 1188,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:22.01.2016
Zverejnené dňa:02.02.2016
Poznamka: