Poskytnutie finančných prostriedkov na CVČ

Druh:Zmluva
Číslo:2
Predmet (popis dokumentu):Poskytnutie finančných prostriedkov na CVČ
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Základná škola, Z.Nejedlého2, Spišská Nová Ves
Adresa dodávateľa:Z.Nejedlého2, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:35546069
Cena:
Dokument zo dňa:25.02.2016
Zverejnené dňa:26.02.2016
Poznamka: