Poskytnutie dotácie z prostr. Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Druh:Zmluva
Číslo:26571
Predmet (popis dokumentu):Poskytnutie dotácie z prostr. Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Adresa dodávateľa:Kutuzova 17, 831 03 Bratislava 3
IČO dodávateľa:00177474
Cena:2000,- Eur
Dokument zo dňa:14.04.2016
Zverejnené dňa:15.04.2016
Poznamka: