písmenkači

Druh:Faktúra
Číslo: 42
Predmet (popis dokumentu):písmenkači
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:Pro Solutions, s.r.o
Adresa dodávateľa:Hroznova 3/A, 831 01 Bratislava 1
IČO dodávateľa:977
Cena: 29,00 Eur s DPH
Dokument zo dňa:18.02.2016
Zverejnené dňa:01.03.2016
Poznamka: