ele

Druh:Faktúra
Číslo: 43
Predmet (popis dokumentu):ele
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:VSE
Adresa dodávateľa:Košice,
IČO dodávateľa:36211222
Cena: 315,37 Eur s DPH
Dokument zo dňa:18.02.2016
Zverejnené dňa:01.03.2016
Poznamka: