tlmivka

Druh:Faktúra
Číslo: 52
Predmet (popis dokumentu):tlmivka
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:KONEX Elektro s.r.o
Adresa dodávateľa:Rastislavova 7, 040 01 Košice
IČO dodávateľa:31680589
Cena: 17,44 Eur s DPH
Dokument zo dňa:18.02.2016
Zverejnené dňa:01.03.2016
Poznamka: