hračky

Druh:Faktúra
Číslo: 56
Predmet (popis dokumentu):hračky
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:NOMiland, s.r.o
Adresa dodávateľa:Magnezitárska 11, 040 13 Košice
IČO dodávateľa:36174319
Cena: 125,90 Eur s DPH
Dokument zo dňa:22.02.2016
Zverejnené dňa:01.03.2016
Poznamka: