toner

Druh:Faktúra
Číslo: 57
Predmet (popis dokumentu):toner
Názov odberateľa:Obec Iliašovce
Adresa odberateľa:Iliašovce 231, 053 11 Iliašovce
IČO odberateľa:00329185
Názov dodávateľa:FESI comp s.r.o
Adresa dodávateľa:Duklianska 3A, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa:36597431
Cena: 45,56 Eur s DPH
Dokument zo dňa:22.02.2016
Zverejnené dňa:01.03.2016
Poznamka: